Věděli jste, že problémy s penězi zvyšují riziko onemocnění srdce?

Věděli jste, že problémy s penězi zvyšují riziko onemocnění srdce?

Problémy s penězi sužují bohužel nejednoho člověka. I když se neustále mluví o tom, že dochází ke zvyšování mezd, stejně se mnozí lidé dlouhodobě potýkají s nedostatkem peněz. Bohužel nedostatek peněz má však negativní dopad na naše zdraví, právě problémy s penězi jsou velice častým důvodem toho, že vznikají onemocnění srdce nebo že trpíme úzkostí. Jelikož problémy s penězi zvyšují riziko vzniku úzkosti a ta má za následek onemocnění srdce, měli bychom se snažit s penězi lépe nakládat a lépe s nimi hospodařit.  

To, že nedostatek peněz způsobuje úzkost a následnou mrtvici nebo podobný srdeční problém, zjistila nedávná studie, která sledovala několik tisíc lidí po dobu patnácti let. Sledovaly se zároveň jejich lékařské záznamy.  

Větší riziko srdečních problémů se pojí s klesajícími příjmy 

Už během studie se došlo na to, že větší riziko srdečních problémů se vyskytuje u těch, kterým kolísaly jejich příjmy, u nichž docházelo ke snížení příjmů. Dokonce se při sledování přišlo i na zvýšení rizika úmrtí. Ti, kteří měli příjmy stabilní, u nich se žádné zvýšené riziko úmrtí neukazovalo.  

Během studie se vědci zaměřovali na lidi, jejichž příjmy nedávno poklesly aspoň o pětadvacet procent a více. Tím měli potvrzené, že nestálost finančních příjmů a také velké poklesy příjmů jednoznačně souvisí s vyšším rizikem srdečních onemocnění.  

Peníze ohrožují zdraví 

Studie jenom dokázala to, že peníze skutečně mohou ohrožovat lidské zdraví, že peníze mají tak obrovský vliv na člověka. I když si to často neuvědomujeme, stejně dopouštíme, aby nás peníze tímto stylem ovládaly a aby dokonce ovlivňovaly náš aktuální zdravotní stav.  

Pro vědce nebyly výsledky nic překvapivého, do studie se pustili právě z toho důvodu, že si byli jistí, že peníze ovlivňují naše zdraví.