Už nelze obcházet spoluvlastníky při prodeji nemovitostí

spoluvlastníci nemovitostí

Nemovitosti a pozemky, to je v dnešní době ten největší byznys, který vám může přinést ohromné peníze. Většina lidí si do své domácnosti rozhodne trochu přispívat ještě z jiné stránky, než pouze pomocí zaměstnání. Rozhodnou se pronajímat jejich dům nebo byt, který nepoužívají. Mnohdy se jedná dokonce třeba jenom o chatu, kterou se rozhodnou pronajímat v době letních dovolených. Ostatně přesně takové příjmy jsou jim do domácnosti vždy vhodné. Jenže v mnohých případech se netouží pouze po pronájmu, ale rovnou po prodeji. Cena nemovitostí roste rychlostí blesku, proto proč se tedy nerozhodnout to, co nevyužíváme, prodat? Ale co když má nemovitost více vlastníků?

K takové situaci přichází zejména tehdy, kdy se například přihodí úmrtí v rodině a podle dědického řízení pak třeba dům po rodičích připadne dvěma dětem. Jedno z nich chce dům prodat. Dříve se lehce dalo udělat to, že se obcházel druhý spoluvlastník, ale nyní už to tak jednoduché nebude. Jak to tedy bude probíhat?

Začne platit institut předkupního práva na podíl spolumajitele nemovitosti

Na tuto změnu se můžeme těšit během příštího roku. Od ledna roku 2018 by se totiž měl dostat v platnosti institut předkupního práva na podíl spolumajitele nemovitosti. Tuto záležitost schvaluje novela zákoníku. Dává se do platnosti z toho důvodu, že se čím dál častěji lidé potýkali s tím, že jeden ze spolumajitelů nemovitosti prodal jejich pozemek či nemovitost, aniž by ostatním spolumajitelům nabídl podíl. Nyní se toto už nebude moct stávat. Předkupní právo však nebude bránit tomu, aby se nemovitost prodala i přesto, že s tím jiní spolumajitelé nesouhlasí. Bude udávat především povinnost, která v sobě nese daný podíl, který musí být vyplacen ostatním spolumajitelům.

Do této úpravy budou také spadat garážová stání, která se také řadí ke stálým problémům, jež je třeba řešit.