Typy úvěrů. S jakými úvěry se můžete setkat nejčastěji?

Typy úvěrů. S jakými úvěry se můžete setkat nejčastěji?

Chcete si sjednat úvěr? A o jaký máte zájem? Dnes na finančním trhu existuje opravdu mnoho, mnoho úvěrů, jeden je atraktivnější než druhý. Některé mají zajímavé názvy, jiné jsou od počátku průhledné. Pokud nad úvěrem uvažujete, vyplatí se v nich vyznat. Prozradíme proto několik nejčastějších typů úvěrů, s jakými se můžete setkat.  

Kontokorentní úvěr 

Velmi často se můžete setkat s takzvaným kontokorentním úvěrem. Jeho princip spočívá zkrátka v tom, že banka poskytne peníze v pohyblivé výši na běžném účtu. Samozřejmě ještě předtím je sjednána úvěrová smlouva. Výhodou kontokorentních úvěrů je to, že je lze čerpat volně, a to dle okamžité potřeby. Nejčastěji se kontokorentní úvěry používají na vyrovnávání výkyvů na běžném účtu, dále také na sezonní potřebu oběžného majetku, také se využívají na krátkodobé potřeby.  

Eskontní úvěr 

Existuje také takzvaný eskontní úvěr, jehož princip spočívá v odkupu směnek bankou před dobou jejich splatnosti se srážkou diskontu. Banka během splatnosti směnky předloží k proplacení směnečnému dlužníku.  

Akceptační úvěr 

Setkali jste se s takzvaným akceptačním úvěrem? Pak jste se setkali s úvěrem, jehož princip spočívá v tom, že banka akceptuje směnku, kterou jí klient vystaví, a to na částku a lhůtu, jež si dohodnou. Banka v tomto případě není poskytovatelem finančním prostředků, ale je to poskytovatel dobrého jména.  

Avalový úvěr 

V případě avalového úvěru banka přejímá záruku na závazek svého klienta vůči třetí osobě. Banka je v tomto případě vedlejším dlužníkem. Jedná se o poměrně ojedinělý úvěr, který se poskytuje jenom klientům, s nimiž nejsou problémy nebo potíže.  

Emisní půjčka 

Také existuje takzvaná emisní půjčka, což je úvěr poskytnutý odkoupením dluhopisů emitovaných dlužníkem. Dluhopisem se rozumí cenný papír, v němž se výstavce zavazuje splatit daný obnos do jistého data s tím, že bude samozřejmě vyplácet úroky.