Kdy můžete získat finanční příspěvek?

Kdy můžete získat finanční příspěvek?

Dostali jste se do tíživé finanční situace a rádi byste požádali stát o pomoc? Finanční příspěvky jsou něco, na co můžete dosáhnout, pakliže je to potřebné. V současné době se mezi námi najde rovnou několik lidí, kteří jsou sužováni koronavirovou krizí a která je po finanční stránce doslova drtí. Právě pro ně máme odpověď na otázku, jak, respektive kdy se může získat finanční příspěvek.  

Finanční příspěvek na bydlení 

Pokud patříte mezi lidi s nízkými příjmy, můžete získat finanční příspěvek na bydlení. Platí to však jen v případě, že máte trvalé bydliště ve vlastním nebo v družstevním či nájemním bytě. A současně je také stanovena podmínka, že na bydlení vydáte více než třicet procent vašich čistých příjmů.  

Co je pozitivní, tak to, že bydlení nemusí odpovídat stanoveným normativům. Jediné, co stát nepřispěje, tak na nadstandardní bydlení.  

Finanční příspěvek na péči 

Finanční stránku může stát vylepšit také v případě, pakliže se nacházíte ve špatném zdravotním stavu a pakliže potřebujete pomoc při zvládání základních životních potřeb. V takovém případě vám náleží finanční příspěvek od státu na péči, z něhož můžete zaplatit třeba asistenta nebo zdravotnické či sociální zařízení. Případně můžete zaplatit někoho z blízkých, kdo by se o vás staral.  

Pokud chcete získat tento finanční příspěvek, hodnotí se zejména to, jak jste schopní zvládat základní životní potřeby. Těmi se myslí třeba zvládání tělesné hygieny, dále také vyprazdňování nebo osobní aktivity či starost o domácnost. 

Finanční příspěvek pro zdravotně postižené 

Stát vám může vypomoct i v případě, že jste zdravotně postiženým člověkem, tudíž že máte dlouhodobé zdravotní problémy. Tento příspěvek je však jednorázový a má přispívat hlavně na zdravotní pomůcky, dále také na úpravu bytu nebo na provoz auta, případně na dopravu do zdravotnického zařízení.