Jak je to s příjmy z pronájmu aneb zodpovězené otázky

Příjem z pronájmu

Lidé dneska chtějí investovat do nemovitostí, jelikož jsou si moc dobře vědomi toho, že právě nemovitosti jsou zlatý důl. Nejdříve si lidé kupují své byty proto, aby nemuseli platit nájmy do cizích kapes. Poté se stěhují do vlastních domů a byty jsou najednou k dispozici, a tak se rozhodnou byty pronajmout ostatním. I když pronájem je poměrně atraktivní řešení toho, co se bude dít s nevyužitým bytem, nejedná se o věc, která by nepodléhala daním. V případě, že se rozhodnete svůj nevyužitý byt či dům pronajímat, zodpovězme si všechny otázky týkající se tohoto tématu.

Jak jsme zmínili, lidé dneska investují do nemovitostí, jelikož vědí, že nemovitosti budou moct následně přetvořit na pasivní příjem. Jenže mnozí lidé vidí za pronájmem nemovitostí jen peníze, neuvědomují si, že s pronájmem nemovitostí se pojí také hromada zodpovědnosti a povinností.

Je možné přivydělat si pronájmem v předčasné penzi?

I když jsou příjmové možnosti v předčasném důchodu omezeny, příjmy z pronájmu zakázány nejsou.  V případě, že tedy jste v předčasné penzi a pobíráte důchod, můžete do toho také pobírat i příjmy z pronájmu, ať jsou jakkoli vysoké.

Myslete však v každém případě na to, že za příjmy z pronájmů je nutné podat daňové přiznání, v němž je nutné uvést všechny své příjmy v plné výši.

Když mám běžné zaměstnání a zároveň příjem z pronájmu. Jak to je?

V případě, že jste klasickým zaměstnancem, ale zároveň máte také příjmy z pronájmu, musíte si sami udělat daňové přiznání na začátku roku. Pokud totiž máte příjmy další na takzvanou vedlejší činnost, děláte si daňové přiznání sami, od zaměstnavatele můžete vyžádat jen roční zúčtování daně a také je nutné mít potvrzení o zdanitelných příjmech.

Když mám hypotéku, ale na byt, který je v pronájmu

Pokud se rozhodnete pronajmout byt, na který se však ještě vztahuje hypotéka, jak je to s daněmi? Od ročního základu daně je možné odečíst zaplacené úroky z úvěr na bydlení.