Jaké existují druhy úvěrů?

Jaké existují druhy úvěrů?

Když přišel koronavirus do České republiky, nikdo netušil, jak se život změní během pár týdnů. Někteří nemohou chodit do práce, jiní zase na druhou stranu o práci přišli. Právě z toho důvodu jsou lidé nuceni žít z úspor. Bohužel se v této době krize ukázalo, že lidé nemají naspořené zrovna velké množství financí. Právě naopak. Mají naspořeno poměrně málo, dokonce pětině lidí nevyžije ani měsíc. I proto lidé sahají po úvěrech, které jsou najednou atraktivnější než kdy dřív.  

Úvěry nebo také půjčky jsou spásou v mnoha situacích. Jsou spásou dokonce i nyní, kdy nejsou peníze na jejich splácení. Jelikož se lidé začínají zajímat o úvěry, nabízí se otázka, jaké úvěry vlastně existují. Přece jenom se na trhu nachází celá řada poskytovatelů půjček, někteří nabízí bankovní úvěry, jiní zase nebankovní půjčky. Proto je dobré vyznat se v nabídce. Poznejte všechny druhy půjček.  

Druhy úvěrů 

K naprosto základním druhům úvěrů patří takzvané zbožové úvěry, což jsou úvěry poskytnuté a zároveň také splácené ve zboží. Poté existují obchodní úvěry, které jsou známé především v podnikatelském světě. Jsou to poskytnuté úvěry ve zboží a splácené v penězích.  

Samozřejmě existuje také celá řada peněžních úvěrů. Zmínit je možné například kontokorentní úvěr, dále také provozní úvěr a samozřejmě eskontní úvěr. V poslední době roste zájem o hypoteční úvěr, jelikož se konečně po několika dlouhých měsících zmírnila pravidla pro žadatele úvěrů.  

Ve světě financí se setkáte i s několika druhy závazkovými úvěry, respektive se závazky jako takovými. Jedná se o jakési ručení banky za svého klienta a za to, že zaplatí jeho závazek. Do této kategorie úvěrů patří akceptační úvěr, avalový úvěr nebo také bankovní záruka.  

Existují také alternativní formy financování 

Kromě klasických úvěrů se setkáte také s alternativními formami financování, což je situace, kdy případ získává finanční prostředky za určitých, předem stanovených a specifických podmínek. Do tohoto způsobu financování patří například faktoring, leasing nebo forfaiting.