Co je to úvěr?

Co je to úvěr?

Ve finančním světe se aktuálně setkáte se velkým množstvím finančních produktů. Za nimi stojí banky a nejrůznější poskytovatelé bankovních služeb, také finanční poradci a samozřejmě další. Pokud jste se teprve stali dospělými nebo pokud jste se teprve nyní začali zajímat o dění ve finančním světě, určitě jste narazili na jeden pojem, a sice na úvěr. Úvěr však často bývá zaměňován s jinými pojmy, proto si pojďme představit, co to úvěr vlastně je. 

Co je to úvěr? 

Pokud hovoříme o úvěru, hovoříme o jakési podobě zápůjčky, která je formou poskytnutí peněžních prostředků na principu návratnosti úvěrovanému. Zkrátka se jedná o půjčku, kterou věřitel svěří dlužníkovi. A věřitel za odměnu získá úroky, které dlužník zaplatí navíc jako jakousi odměnu či díky za poskytnutí finančních prostředků v potřebné chvíli.  

Funkcí úvěru je přerozdělování volných finančních prostředků, současně se však jimi dostávají peníze do oběhu.  

Kdo poskytuje úvěr? 

Půjčky neboli úvěr poskytuje v současné době rovnou několik institucí. Samozřejmě je poskytují banky, u nichž je to hlavní položka aktiv, která zajišťuje příjmy. Ale v posledních letech také stoupl počet nebankovních institucí, které taktéž poskytují půjčky, a to takzvaně nebankovní úvěry.  

V souvislosti s rostoucím počtem poskytovatelů půjček Česká národní banka vybízí žadatele k opatrnosti. Přece jenom se v takovém množství poskytovatelů najde celá řada podvodníků, kteří chtějí z žadatelů dostat poslední finanční prostředky, které mají. Žadatelé by tak měli nejdříve prověřit danou společnost, srovnat nabídky a samozřejmě před podepsáním smlouvy by měly mít přečteny veškeré podmínky, které smlouva obsahuje. Zejména se klade důraz na čtení odstavců napsaných malým písmem nebo označených hvězdičkou. 

Jaké existují úvěry? 

V současné době existuje mnoho typů půjček čili úvěrů. Setkáme se například s hypotečními úvěry, s krátkodobými půjčkami, také s obchodními úvěry nebo peněžními úvěry.