Zřídit si pojistku na blbost se vyplatí. Nejen řidičům pomůže

Pojistka na blbost se vyplatí

Každý člověk by měl být pojištěný. Společně s ním je nutné pojištění automobilu i svého domu, protože matka příroda je nevyzpytatelná a mnohdy dokáže zničit celou střechu (v tom nejlepším případě). Kromě běžných pojistek se také zřizuje takzvaná pojistka na blbost, kterou mají v oblibě zejména řidiči. Pojistka na blbost se totiž hodí vždy, když omylem způsobíte na cizím majetku nebo zdraví škodu. Pojistce na blbost se jinak říká tak pojištění odpovědnosti z výkonu povolání a jak jsme zmínili, v oblibě ji mají zejména ti, kteří ve svém zaměstnání řídí firemní vozy.

Pojištění odpovědnosti z výkonu povolání je velmi oblíbené, ovšem každý zná jen zjednodušené vysvětlení. Abychom byli konkrétní, je třeba si pojistku na blbost představit. Jedná se o pojistku, která se vztahuje na škody, jež byly způsobeny zaměstnavateli zaměstnancem při plnění pracovního výkonu. Toto pojištění mohou uzavřít ti, kteří jsou klasicky na hlavní pracovní poměr, ale také ti, kteří pracují na dohodu o provedení práce.

I když je pojistka na blbost velmi oblíbená, ještě stále ji nemá drtivá většina zaměstnanců.

Pojistka není jen pro řidiče

Mnozí lidé jsou toho názoru, že by si pojistku měli zřídit zejména řidiči, jenže ti nejsou jedinými, jimž se hodí. Ocení ji i jiné profese, například truhláři, skláři, dokonce i automechanici nebo podobné profese.

Jelikož žijeme v rychlé a neopatrné době, mnozí zaměstnavatelé pojistku na blbost od svých zaměstnanců vyžadují. Bojí se totiž, že by se s jejich majetkem mohlo něco stát, a kdo to pak zaplatí?

Zřizujete si pojištění? Pozor na limity plnění

Při zařizování pojištění je třeba zvážit limity. Vše se však odvíjí od konkrétní práce, kterou vykonáváte, a od rizika nehody. Pojištění odpovědnosti může přijít i na několik tisíc korun ročně. Mějte ji však zřízenou kvalitně, aby v případě nehody pokryla co nejvíce škod.