Pro koho je určen příspěvek na péči od státu?

příspěvek na péči od státu

I když neustále nadáváme na stát a na politiky, neuvědomujeme si, že právě stát je ten, kdo nám na mnohé věci přispívá, kdo nám vyplácí důchody a různé další dávky. Například od státu můžeme čerpat takzvaný příspěvek na péči, což je příspěvek, u něhož si myslíme, že je určen jen a pouze seniorům, jenže to není tak úplně pravda. Příspěvek na péči je určen nejen seniorům, ale také těm, kteří kvůli dlouhodobě nepříznivému stavu potřebují ke svému životu pomoc jiného člověka, jinými slovy se jedná o příspěvek pro ty, kteří potřebují pomoc někoho druhého, aby mohli žít.

U příspěvku na péči je důležitý stupeň závislosti. Ten se určuje dle toho, nakolik jste na cizí pomoc odkázáni. Při stanovování tohoto stupně se hodnotí nejvíce komunikace, strava, oblékání, schopnost obouvání, zvládání tělesné hygieny či zdali potřebujete pomoc při vykonávání potřeby.

Při stanovování stupně závislosti se také bere ohled na věk nemocného.

Jak vysoký může být příspěvek na péči od státu?

Výše příspěvku na péči od státu se samozřejmě liší, a to právě zmiňovaným stupněm závislosti na druhém člověku. Příspěvky jsou zásadně pro osoby starší osmnácti let, pokud je zde jen lehký stupeň závislosti, výše příspěvku je stanovena na 880 korun, středně těžká závislosti 4 400 korun, těžká závislost 8 800 korun, úplná závislost 13 200 korun.

Na co je příspěvek určen?

Peníze z příspěvku by měly být určeny na pomoc, kterou poskytuje někdo jiný. Příspěvek je tedy zejména pro asistenty sociální péče nebo pro registrované poskytovatele sociálních služeb či podobné jedince.

Kromě toho mohou být peníze určeny pro paní na úklid, taktéž mohou hradit doprovody k lékaři, mimo jiné si mohou zaplatit zdravotní sestry či pobyt v nějakém denním stacionáři.

Kde se o příspěvek žádá?

O příspěvek na péči je možné zažádat na příslušném úřadu práce, který spadá pod adresu trvalého bydliště.