I když máme platy skvělé, rodiny potřebují víc

Platy a rodiny

Zaměstnanecká krize v České republice přinesla mnoho pozitivních věcí. Jednou z pozitivních věcí je zvyšování platů. I když se lidé radují z vyšších platů, bohužel i tak žijí od výplaty k výplatě. Dalo by se říct, že jsme nepoučitelní. Když dostaneme více peněz, raději je utratíme místo toho, abychom si je odložili „na horší časy“. Samozřejmě někteří si šetří, a to konkrétně rodiny, které vědí, že se peníze stranou budou v budoucnu hodit. Bohužel právě rodiny by potřebovaly peněz ještě krapet víc. Konkrétně by potřebovaly ještě navíc patnáct tisíc korun.

Mít finanční klid. To si přeje velká spousta z nás. Bohužel málokdo se skutečně nachází ve finančním klidu. Drtivá spousta z nás je sice v dobré finanční situaci, ale ve finančním klidu se rozhodně nenachází.

Konkrétně zmiňované rodiny. Zhruba třem čtvrtinám chybí k finančnímu klidu několik desítek tisíc korun. Je to z toho důvodu, že příjmy a výdaje jsou takřka na stejné úrovni. Kdyby měly v průměru o patnáct tisíc víc, než je jejich současný čistý příjem, konečně by se nemusely trápit a byly by v jistém finančním klidu.

Jaké jsou příjmy domácností?

Příjmy domácností se v nedávné době zabýval průzkum společnosti Partners, která se zaměřila na respondenty a ptala se jich, za jak skvělý považují svůj příjem. Zhruba jedenáct procent považuje svůj příjem za dostatečný, nadpoloviční většina považuje svůj příjem za spíše dostatečný a třicet procent domácností označují svůj měsíční příjem za spíše nedostatečný. Dokonce se najdou i ti, kteří příjem považují za nedostačující. Je to zhruba šest procent respondentů.

Jaká skupina lidí se řadí mezi bohaté?

Jak jsme zmínili, aby se lidé cítili ve finančním klidu a bezpečí, museli by mít o patnáct tisíc korun víc. Samozřejmě je to průměrná suma, některé rodiny by potřebovaly jen pár tisíc k dobru, aby nepociťovaly žádné finanční problémy.

Podle průzkumu se aktuálně daří především lidem starším padesáti let nebo mladým rodinám do třiceti let.