Co je to lombardní úvěr?

Co je to lombardní úvěr?

Sjednáváte si úvěr? Možná jste se setkali s takzvaným lombardním úvěrem. Druhů úvěrů je sice mnoho, ovšem tento se vám svým názvem rozhodně vryje do paměti. Pokud jste se s tímto úvěrem setkali, znáte jeho definici?  

Lombardním úvěrem se rozumí úvěr, který je krátkodobý. Většinou je zajištěný zástavou movitých věcí, jako jsou cenné papíry, šperky nebo také drahé kovy či určité komodity. Takzvaný lombardní úvěr je poskytovaný centrální bankou komerčním bankám.  

Proč je to lombardní úvěr? 

Zajímavé je právě jeho označení či jméno. Proč je lombardní úvěr lombardní? Je pojmenovaný po Lombardii, odkud pochází Langobardi (anglicky Lomards). Ti byli už v dávném středověku velmi známými bankéři. Po nich je pojmenován nejen tento úvěr, ale také londýnská ulice, takzvaná Lombard Street.  

Více o lombardním úvěru 

Lombardní úvěry jsou zajištěné cennými papíry. Jedná se o krátkodobý úvěr, jak již bylo zmíněno, se splatností do jednoho roku. Nejčastěji však bývá poskytován na dobu tří měsíců.  

Pokud se rozhodnete sjednat si takzvaný lombardní úvěr, podepíšete smlouvu o úvěru s bankou. Ovšem s tím také musíte podepsat i smlouvu o převodu cenného papíru na nemovitost k zajištění pohledávek věřitele. Když banka obdrží jakoukoli zástavu od zákazníka, klient tímto poskytuje bance právo na veškerý převedený a budoucnu převedený majetek. Banka má najednou právo prodat zastavený majetek, pokud by klient nedostál svým závazkům.  

Samozřejmě podmínky mezi bankou a klientem stanovují zmiňované smlouvy, které je dobré si předem pečlivě pročíst.  

Jak vysoký může být lombardní úvěr? 

Nabízí se také otázka, jak vysoký může lombardní úvěr být. To vždycky závisí na kvalitě zástavy čili na druhu cenných papírů. Také se to odvíjí od složitosti jejich uvedení na trhu nebo na době splatnosti.